Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Διαφορές μεταξύ σκλάβου και μισθωτού σκλάβου

Διαφορές μεταξύ σκλάβου στην αρχαία Ελλάδα και μισθωτού σκλάβου στην σύγχρονη.

* Αγοραζόνταν από το αφεντικό του # Νοικιάζεται από το αφεντικό του.

* Αντί μισθού, του παρέχονταν τα βασικά αγαθά διαβίωσης (στέγη, τροφή) # Του παρέχεται μισθός, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση του εξασφαλίζει τα βασικά αγαθά διαβίωσης (στέγη, τροφή).

* Εργαζόνταν όταν και όσο επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης του # Εργάζεται όταν και όσο επιθυμεί το αφεντικό του.

* Είχε αξία κεφαλαίου για τον ιδιοκτήτη του, καθώς αγοραζόνταν ως παραγωγική μονάδα, συνεπώς ο ιδιοκτήτης του επιθυμούσε την καλή σωματική και ψυχική του κατάσταση που θα οδηγούσε σε καλύτερη αποδοτικότητα-παραγωγικότητα # Δεν έχει καμία αξία για το αφεντικό του και είναι αναλώσιμος καθώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντικατασταθεί με μηδαμινό κόστος και για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αφεντικό του.

Τα συμπεράσματα δικά σου...

    Παλαιότερες Αναρτήσεις