Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Οι υποανάπτυκτες χώρες αγαπάνε τον Θεό πιο πολύ από τις αναπτυγμένες


Ο παρακάτω πίνακας συντάχθηκε βάσει στοιχείων από έρευνες, που έγιναν σε 114 χώρες σχετικά με τη σχέση θρησκείας και πλούτου (πηγή: CIA, «The World Factbook»).

To μέγεθος κάθε σφαίρας καθορίζεται από τον πληθυσμό της χώρας, ενώ το χρώμα της από το θρήσκευμα (πορτοκαλί = καθολικοί, κόκκινο = χριστιανοί μη καθολικοί, μαύρο = μουσουλμάνοι και πράσινο = άλλες θρησκείες). Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το Α.Ε.Π. των χωρών και ο κάθετος το ποσοστό των ανθρώπων σε κάθε χώρα, που δηλώνουν, ότι η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.

Σε όλη τη γη παρατηρείται τα έθνη με υψηλά ποσοστά αθεΐας μεταξύ των μελών τους να διαθέτουν υψηλά πρότυπα διαβίωσης και κοινωνικής υγείας, σε αντίθεση με τα έθνη με υψηλά ποσοστά θρησκευόμενων μελών.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις για το «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης» των Ηνωμένων Εθνών, όπου αξιολογούνται όλες οι χώρες, όσον αφορά στους δείκτες ανάπτυξής τους (μέσος όρος ζωής, εκπαίδευση – αναλφαβητισμός, κατά κεφαλήν εισόδημα κτλ.), στα πέντε κορυφαία έθνη συγκαταλέγονται η Νορβηγία, η Σουηδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, και η Ολλανδία, χώρες με υψηλά ποσοστά αθεϊσμού, ενώ αντίθετα, οι κατώτερες πενήντα χώρες τού «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης» παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά αθεϊσμού.

Οι χώρες με τα υψηλά ποσοστά αθεΐας είναι μεταξύ των περισσότερο κοινωνικά υγιών με τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, παιδικής θνησιμότητας, ένδειας, αναλφαβητισμού και μεταξύ των πιό υψηλών επιπέδων πλούτου, μέσου όρου ζωής, και ισότητας των φύλων στον κόσμο, ενώ εκείνες με ανύπαρκτα ποσοστά άθεων είναι μεταξύ των περισσότερο απόρων, υπανάπτυκτων και διεφθαρμένων


Πηγή: freeinquiry.gr

    Παλαιότερες Αναρτήσεις