Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Αίλυνας γεννιέσαι! Δεν γίνεσαι ποτέ!

SMS INBOX

MESSAGE FROM: ELLINAS_GENIESAI 
TO: ILIAS KASIDIARIS

- ΑΙΛΑ ΛΙΑΚΟ......... ΑΥΤΙ ΤΙ ΦΩΡΑ ΠΡΑΙΠΙ ΝΑ ΠΣΙΦΙΣΑ ΣΟΣΤΑ ΡΕ ΣΙΝΑΓΚΟΝΙΣΤΙ.........!!!!!!1!!1!!!! ΤΑ ΑΙΚΑΝΑ ΩΛΑ ΩΠΟΣ ΜΑΣ ΔΙΚΣΑΤΑΙ ΣΤΑ ΦΡΩΝΤΗΣΤΥΡΥΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΚΑΝΑΤΕ ΣΤΑ ΓΚΡΑΦΕΙΑ.............!!!!!!! ΑΙΓΡΑΠΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΙΛΩ ΤΡΙΣ ΣΤΡΑΒΟΥΣ ΜΠΡΩΣΤΑ ΑΠΩ ΤΡΟΙΑ ΩΝΩΜΑΤΑ ΜΑΙΤΑ ΤΩ ΔΗΠΛΟΣΑ ΜΑΙΤΑ ΤΩ ΑΙΒΑΛΑ ΜΑΙΣΑ ΣΤΩ ΦΑΚΑΙΛΩ ΜΑΙΤΑ ΒΓΙΚΑ ΑΠΩ ΤΙΝ ΚΟΥΡΤΗΝΑ ΚΕ ΜΑΙΤΑ ΡΌΤΙΣΑ ΚΣΑΝΑ ΑΙΚΣΩ ΤΗ ΑΛΩ ΘΑ ΑΙΠΡΑΙΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟ ΚΕ ΜΟΥ ΙΠΑΝΑΙ..............!!!!!!!!!!!11!!!!!! ΝΑ.....!!1!! ΤΟ ΑΙΒΓΑΛΑ ΚΕ ΦΟΤΩΓΡΑΦΥΑ ΜΑΙ ΤΩ ΚΥΝΥΤΩ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΤΩ ΔΙΚΣΟ..................!!!!!!!!!!!!1!!έναέναένα!!!!1!!


    Παλαιότερες Αναρτήσεις